L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 99.172.968.562,54 €

Mallorca, capital de l'autodeterminació

Publicat el 15-03-2016

El Diari de Balears s'ha fet ressò del simpòsium sobre desenvolupament progressiu del Dret Internacional que han promogut el Cercle Mallorquí de Negocis i el Grup de Recerca Ciutadania Cultural de la UIB, el passat 11 de març de 2016.

http://dbalears.cat/ciutat/2016/03/14/289424/mallorca-capital-autodeterminacio.html

http://dbalears.cat/balears/2016/03/14/289428/zayas-exercici-autodeterminacio-contribueix-pau-internacional.html

http://dbalears.cat/balears/2016/03/14/289426/schachtschneider-proteccio-integritat-estat-pot-imposar-contra-dret-autodeterminacio.html

 

Torna a reculls externs

Agenda

Piulades