L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 99.172.884.356,25 €

«L'arribada del Borbons a Mallorca significa violacions, humiliacions i espoli econòmic»

Publicat el 28-03-2016

Entrevista a Cristòfol Soler al Diari de Balears

http://dbalears.cat/especials/2015/08/21/286852/arribada-del-borbons-mallorca-significa-violacions-humiliacions-espoli-economic.html

Cristòfol Soler

Torna a reculls externs

Agenda

Piulades