L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 99.172.736.569,97 €

Entrevista de Llorenç Capellà a Cristòfol Soler

Publicat el 15-02-2016

Al Brisas del 16 de gener Llorenç Capellà entrevista a Cristòfol Soler.

Entrevista a Cristòfol Soler (1 de 2)

Entrevista a Cristòfol Soler (2 de 2)

Torna a reculls externs

Agenda

Piulades