L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 92.661.551.375,46 €

Dels manifests a la realitat

Publicat el 07-05-2016

http://dbalears.cat/opinio/2016/05/07/290536/dels-menifests-realitat.html

Torna a reculls externs

Agenda

Piulades