L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 93.051.215.003,58 €

No hi ha opinions publicades

Agenda

Piulades