L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 84.042.031.006,58 €

No hi ha opinions publicades

Agenda

Piulades