L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 88.733.768.124,94 €

No hi ha opinions publicades

Agenda

Piulades