L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 90.825.899.437,06 €

No hi ha opinions publicades

Agenda

Piulades