L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 85.307.119.337,00 €

No hi ha opinions publicades

Agenda

Piulades