L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 89.219.032.786,06 €

Actes de l'ASM de desembre de 2015

Publicat el 04-01-2016

El mes de desembre hem estat a Artà, Alaró, Petra, Lloret i Calvià

Alaró
Artà
Lloret
Calvià
Petra
Petra

 

Ple a vessar dia 29 de desembre a Lloret:

 

Torna a informacions

Agenda

Piulades