L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 98.876.319.069,52 €

ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASM

Publicat el 29-12-2015

A totes les persones sòcies, simpatitzants i amigues de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca:

ASSEMBLEA GENERAL

DE

L'ASSEMBLEA SOBIRANISTA DE MALLORCA

Dissabte, dia 31 d'octubre de 2015
de 10 a 13 h
Monestir de la Real (Sala Capitular)

Ordre del dia:

Lectura i aprovació de l'acta anterior
Memòria d'activitats
Memòria econòmica
Incorporacions i baixes al secretariat
Ponència sobre objectius i pla d'actuació de l'ASM
Parlament de Cristòfol Soler, president de l'ASM
Cloenda a càrrec de Jordi Sánchez, president de l'ANC
 
L'assemblea és oberta perquè hi pugui participar qualsevol persona interessada, sigui o no sòcia de l'ASM.
Tendran dret a vot únicament les persones sòcies al corrent de pagament.
Us demanam que difongueu tant com pugueu aquesta convocatòria per tal d'aconseguir la màxima participació possible
.
 
Animam igualment a les persones que sigueu sòcies al corrent de pagament que faceu propostes (data límit: 21 d'octubre) de temes per a incloure a l'ordre del dia.
 
 
Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca
 
Torna a informacions

Agenda

Piulades