L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 98.340.955.070,96 €

Valoració de l'ASM del primer mig any de Govern de les Illes Balears

Publicat el 15-01-2016

L'ASM demana al Govern més valentia i menys triomfalisme.

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca demana al Govern més valentia a l'hora de defensar les Illes Balears i Pitiüses davant l'Estat espanyol i rebutja el triomfalisme de les recents manifestacions de la presidenta i el vicepresident, segons les quals han complit el 25% del programa electoral.

La pujada dels imposts autonòmics, que el Govern presenta com un “augment de l'autonomia financera”, no només no compensa la sagnia del 48% dels imposts que se'n van a Madrid i no tornen, amb la pèrdua d'uns 3.000 milions anuals, ni per eixugar els 9.000 milions de deute autonòmic, sinó que perjudica la capacitat de les rendes afectades per invertir a les Illes. L'autobombo del Govern, per altra banda, contrasta amb les reiterades protestes de la consellera d'Economia pel mal finançament estatal, i fins i tot lleva força a les seves reivindicacions davant el govern espanyol.

Des de l'ASM, en qualsevol cas, constatam que demanar a Madrid un millor finançament és com xerrar amb la paret, sigui quin sigui el color polític del govern de torn, com s'ha demostrat més que a bastament. Instam el Govern a no perdre més el temps i emprendre el camí de la independència com ja ha fet el Principat de Catalunya.

Pel que fa a la nostra llengua celebram el retorn de dos canals de televisió en català, tot i que ho consideram totalment insuficient. Consideram inajornable l'establiment d'un calendari per a la recuperació d'una programació d'IB3 plenament en català, la recepció de TV3 íntegra en lloc del succedani actual, i la de tota la ràdio i televisió que es produeix en català a altres territoris, en compliment de l'article 5 de l'Estatut d'Autonomia.

Denunciam la resignació amb què el Govern s'ha doblegat davant la LOMCE, una llei antipedagògica, castellanitzadora i antimallorquina. De la mateixa manera trobam a faltar una política d'impuls a l'ensenyament en català a les escoles, que amb la retirada del TIL únicament s'ha despenalitzat. En aquest sentit ens sembla preocupant que la Conselleria d'Educació no hagi recuperat el Servei d'Ensenyament del Català, suprimit pel PP, ni disposi de cap pla per verificar el compliment del Decret de mínims.

Valoram de forma molt positiva, en canvi, l'anunci del retorn del requisit de català a la funció pública, així com la recuperació de la Direcció General de Política Lingüística. Esperam que aquesta engegui ben aviat una campanya de Normalització lingüística seriosa i efectiva per a la promoció social de la llengua a tots els àmbits, a fi de poder veure els seus efectes tant al carrer com als mitjans.

Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca
Palma, a 15 de gener de 2016

Torna a comunicats

Agenda

Piulades