L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 99.172.814.078,03 €

L'ASSEMBLEA SOBIRANISTA DE MALLORCA DEMANA VALENTIA AL NOU GOVERN

Publicat el 05-07-2015

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca, un cop s'ha constituït el nou Govern, li dóna la benvinguda i li vol fer arribar les següents consideracions:

- Les promeses electorals en matèria de Sanitat, Educació, Infrastructures, Serveis socials, Treball, Habitatge, etc., requereixen un finançament adequat per dur-se a terme. Confiam en què el nou govern elaborarà un pla econòmic seriós que aturi l'espoliació fiscal que patim els illencs, i que no ho deixarà tot en mans de la bona voluntat del govern espanyol de torn. Més enllà d'un Règim Especial, que mai s'ha materialitzat, emplaçam el nou govern a iniciar una reforma de l'Estatut d'Autonomia que garanteixi, entre altres coses, un finançament just per mitjà del concert econòmic.

- Consideram l'ecotaxa una mesura econòmica molt recomanable, però és imprescindible que es consensuï amb el sector i que el seu cobrament es faci efectiu a ports i aeroports. Instam el Govern a evitar l'enfrontament amb el sector turístic i a cercar la seva complicitat en la reclamació d'un millor finançament estatal. En tot cas, la implantació de l'ecotaxa, a més de servir per a la compra i adequada gestió de grans finques públiques, i per a l'ajuda al manteniment dels elements que enriqueixen el nostre patrimoni natural, hauria de comportar la supressió del cànon de sanejament per als residents, posat que les infraestructures que, suposadament, se financen amb el cànon responen a unes dimensions necessàries per a l'ús turístic.

- Aplaudim la derogació del TIL i la Llei de Símbols, així com el reconeixement a la comunitat educativa per la seva mobilització. Esperam, en conseqüència, que es respongui amb valentia a la resta de demandes dels docents. En aquest sentit, emplaçam el Govern a emetre un Decret Llei per ajornar la LOMCE el proper curs, tal com demana l'Assemblea de Docents, a fi d'evitar els perjudicis que aquesta llei suposa per a les famílies, els docents i la qualitat del sistema educatiu.

- Des de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca també demanam a la nova Conselleria d'Educació que, un cop derogat el TIL, superi el Decret de Mínims aprovat pel PP l'any 1997 i aposti per un ensenyament 100% en català, tal com fan totes les llengües normalitzades i sense perjudici de l'aprenentatge d'altres idiomes.

- Esperam igualment que es faciliti la recepció de tots els canals de televisió en llengua catalana, i no només dels seus succedanis, en compliment de la Disposició addicional segona de l'Estatut d'Autonomia i de l'article 30 de la Llei de Normalització Lingüística.

- Esperam, així mateix, que la presidenta del Govern anunciï la derogació immediata de la Llei de Funció Pública, recorreguda per ella mateixa en el seu moment davant el Tribunal Constitucional, i procedeixi a la recuperació del requisit del coneixement del català per accedir als llocs de treball de l'Administració.

- En resum, recordam al Govern que es recull allò que se sembra. Per això li reclamam visió d'estat i l'instam a fer totes les passes necessàries per complir de forma efectiva les seves promeses. Cal evitar la frustració dels dos anteriors pactes de progrés i consolidar un projecte de país, no només de cara a properes legislatures sinó pensant en les futures generacions.

Palma, a 4 de juliol de 2015
Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

Torna a comunicats

Agenda

Piulades