L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 98.341.359.197,33 €

L'ASM dóna suport al Moviment per l'Escola en Català

Publicat el 17-02-2022

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca dóna suport al Moviment per l'Escola en Català i també rebutja la futura Llei d'Educació, que dóna ales a la substitució lingüística espanyolista.

L'ensenyament en la llengua pròpia del territori és un principi universal irrenunciable. Tal com a Madrid i a Sevilla es practica la immersió lingüística en castellà, a Lisboa en portuguès i a Paris en francès, a les Balears l'escola ha de ser plenament en català, ni que sigui per una igualtat de drets elemental. La realitat, emperò, és que d'ençà de la pèrdua de llibertats que vam patir amb la invasió borbònica de 1715, som objecte d'un intent reiterat de genocidi lingüístic per part de l'Estat espanyol, sigui a través de prohibicions, multes i persecucions o per la via del "sin que se note el cuidado". Amb l'arribada dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials, juntament amb els perennes entrebancs legals i normatius contraris al català perpetrats des de Madrid, salta a la vista que el procés de substitució lingüística s'ha accelerat i que hem arribat a un punt en què ens estam jugant la supervivència de la nostra identitat com a poble.

Una de les poques eines de què disposam per protegir la llengua i cultura pròpies és l'escola. Si el Decret de mínims s'ha demostrat insuficient, a més d'incomplir-se de forma flagrant a molts de centres educatius, la nova Llei educativa ho acaba d'empitjorar acatant la imposició del castellà com a llengua vehicular. Per adonar-se que aquesta clàusula és un acte de submissió colonial i de subordinació a l'imperialisme lingüístic de l'Estat espanyol, basta imaginar com s'ho prendrien a les Castelles o a Andalusia, per exemple, si se'ls obligàs a impartir part de l'ensenyament en una llengua diferent al castellà. Per a mostra, el fracàs de l'ensenyament bilingüe castellà-anglès als territoris castellanoparlants, rebutjat pel 80% dels docents, segons un estudi del Movimiento de Renovación Pedagògica Acción Educativa, i criticat per universitats com la Carlos III i l'Autònoma de Madrid.

Per tot plegat, reclamam que els partits impulsors de la Llei d'Educació de les Illes Balears rectifiquin i hi estableixin de forma inequívoca la immersió educativa en català, com a mesura de defensa fonamental per contrarestar l'assimilació i la substitució lingüística. O igualtat, o independència!

Palma, 17 de febrer de 2022
Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

Torna a comunicats

Agenda

Piulades