L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 99.172.353.920,45 €

L'ASM denuncia la submissió del Govern balear al castellà

Publicat el 14-08-2017

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca denuncia la submissió del Govern balear al castellà, com s'ha demostrat amb l'ordre de la Conselleria de Medi Ambient als treballadors de l'Ibanat d'utilitzar-lo en les comunicacions entre les brigades d’extinció d’incendis. Aquesta instrucció incompliria la Llei de Normalització Lingüística, que a l'article 1 estableix com a primer objectiu "Fer efectiu l’ús progressiu i normal de la llengua catalana en l’àmbit oficial i administratiu".

Les excuses que ha donat l'Ibanat, segons les quals el Ministeri espanyol obliga a fer en castellà les comunicacions entre el personal de terra i el personal aeri, no expliquen per què l'ordre es fa aplicar a les transmissions terrestres, que depenen només de la Conselleria. Per altra banda és inadmissible el servilisme amb què el Govern balear obliga a fer servir el castellà a les transmissions entre brigades i serveis aeris, quan hauria d'exigir a l'Estat espanyol l'"especial respecte i protecció" per la llengua pròpia del territori que s'estableix fins i tot a la Constitució espanyola.

És evident, per altra banda, que si les Balears no fóssim una colònia espoliada per Espanya disposaríem de mitjans aeris propis més que suficients, sense haver de dependre del Ministerio de Fomento o de l'exèrcit espanyol. Com diu el llenguatge popular: banyuts i pagar el beure!

Des de l'ASM veim amb indignació com la llengua pròpia dels mallorquins, que va ser un dels principals motius del canvi polític a les Balears, és maltractada i menyspreada dia sí dia també pel Govern balear. Es pot comprovar tant a Educació, on no es prenen mesures efectives per revertir la castellanització de les aules, com a IB3, que fa més per augmentar i "normalitzar" la presència del castellà que no per dignificar la nostra llengua, o com a Medi Ambient en el cas que ara ens ocupa, i que per cert ha coincidit amb un nou cas de racisme lingüístic contra els mallorquins, aquesta vegada a l'aeroport Son Sant Joan, de gestió estatal, sobre el qual els nostres governants encara no han dit ni piu.

Tot plegat ens du a reclamar enèrgicament als nostres governants un gir de 180 graus en política lingüística, tant per dignitat nacional com per complir allò que diu l'Estatut d'autonomia, la Llei de Normalització Lingüística i fins i tot la pròpia Constitució espanyola.

Palma, 14 d'agost de 2017

Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

Torna a comunicats

Agenda

Piulades