L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 98.340.737.644,37 €

L’ASM adverteix que evitar la segregació no basta per remuntar l’aprenentatge del català

Publicat el 16-11-2023
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
L’Assemblea Sobiranista de Mallorca adverteix que evitar la segregació per llengua a l’escola no revertirà les xifres baixíssimes de l’aprenentatge del català, si al mateix temps continua incomplint-se el Decret de mínims i no s’impulsa la immersió.
 
Cal recordar que segons les darreres dades d’Inspecció educativa sobre l’aprenentatge del català, el curs 2017-2018 només l’assolia de forma acceptable o satisfactòria el 54,7% dels alumnes, el percentatge més baix d’ençà que tenim competències educatives. És evident que amb l’incompliment del Decret de mínims, consentit tant pel PP com pel PSOE, la nul·la promoció de l’escola en català i l’allau de nouvinguts, la xifra actual deu ser encara pitjor, probable motiu pel qual la Conselleria no la publica des de fa quatre anys.

L’ASM recorda que segons l’article 20 de la Llei de Normalització Lingüística, el Govern està obligat a «adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l'ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final del període d'escolaritat obligatòria». La segregació és una disposició que va en la direcció contrària, si no va acompanyada d'un suport potent a l'escola en català, però encara és més letal continuar sense complir el Decret de mínims, ni recuperar el Servei d’Ensenyament del Català, ni encoratjar els centres a fer projectes lingüístics amb el català com a llengua vehicular.

Per tot plegat, la nostra entitat reclama als partits polítics de país que no es limitin a oposar-se a la segregació, que exigeixin el compliment immediat de la Llei de Normalització Lingüística i el Decret de mínims, i que impulsin la reforma d'aquests dos preceptes legals per fer front a les necessitats que es deriven de l'arribada massiva de nouvinguts. Instam també la Universitat de les Illes Balears a implicar-se en la defensa del català, i a redactar un pla d'estudis que prepari els futurs mestres per tal d'enfortir l’escola en la nostra llengua.

Palma, 16 de novembre de 2023

Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

Torna a comunicats

Agenda

Piulades