L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 99.172.467.365,03 €

L'ASM acusa el Govern d’ignorar el mandat legal de reforçar l’escola en català

Publicat el 06-02-2024
 
COMUNICAT DE PREMSA

El Govern balear, un cop superat el termini reglamentari, no ha donat resposta a la pregunta de l'ASM sobre les disposicions que pensa adoptar per garantir l'aprenentatge del català a l'ensenyament obligatori, tal com li obliga l'article 20.1 de la Llei de Normalització Lingüística.
 
La pregunta, que va ser assumida pel grup parlamentari Més per Mallorca i formulada per escrit el passat 11 de gener, amb sol·licitud de resposta escrita, ha estat ignorada pel Govern, tot i que segons les darreres dades d'inspecció Educativa, corresponents al curs 2017-2018, només un 54,7% de l'alumnat de primària aprèn català de forma acceptable o satisfactòria.
 
L'ASM recorda una vegada més que, a banda de la polèmica per la possible segregació, la davallada de l'aprenentatge del català dels darrers anys per diversos motius, com l'incompliment del Decret de mínims i els projectes lingüístics, la no recuperació del Servei d'Ensenyament del Català i la manca de preparació dels docents per gestionar la llengua dins l'aula, exigeix mesures immediates.
 
Segons el reglament del Parlament, Més per Mallorca ara pot sol·licitar a la Mesa que tramiti la pregunta amb petició de resposta oral davant la comissió parlamentària competent, cosa que l’ASM ja li ha demanat que dugui a terme.
 
Palma, 6 de febrer de 2024
Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca
Torna a comunicats

Agenda

Piulades