L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 97.882.019.014,68 €

ELECCIONS AL SECRETARIAT DE L'ASM

Publicat el 01-12-2023

 

Com va informar el president en el missatge de correu del passat 17 de novembre, obrim el procés electoral per renovar el Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. Us encoratjam a donar força i pluralitat a l'ASM presentant la vostra candidatura.

 

PROCEDIMENT PER PRESENTAR CANDIDATURA

Les candidatures es poden presentar fins el 3 de desembre, de diverses maneres:

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS

Un cop tancat el termini de presentació de candidatures, la llista de candidats es farà arribar als socis amb un missatge de correu.

 

NOMBRE DE CANDIDATS A ELEGIR

Cada soci podrà votar fins a 14 persones. Si es voten més candidats el vot serà nul.

Segons l'article 9.2 dels Estatuts, aprovats a l'assemblea general de 9 de febrer de 2019, el Secretariat està format per President, Vicepresident, Tresorer i Secretari i un número de vocals entre 3 i un màxim de 10. Poden ser nomenades, per tant, fins a les 14 persones més votades. Segons estableixen els Estatuts, els membres més votats elegiran entre ells les persones que ocuparan els càrrecs directius esmentats.

 

DIA I HORA DE LES ELECCIONS

Les eleccions es duran a terme presencialment a Inca el dissabte 16 de desembre horabaixa, a l'assemblea general que es convocarà en el seu moment.

La votació serà secreta mitjançant una papereta (en un proper missatge de correu enviarem la papereta de vot en versió imprimible) on es podrà marcar fins a un màxim de 14 noms.

El vot es podrà delegar a un segon soci, mitjançant un sobre tancat que inclourà la papereta de vot i una fotocòpia del carnet d'identitat.

 

Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

Torna a comunicats

Agenda

Piulades